Stuur ons een email 
info@etelectric.nl
Heeft u een vraag?
088 11 65 300
HOME
Nieuws
Advies op maat
product info
Brochures

CPR & NEN8012 brandclassificatie kabels

CPR & NEN8012 brandclassificatie kabels

ET ELECTRIC

De nieuwe CPR is een norm voor de brandclassificatie van kabels en elektrische leidingen in bouwwerken. De afkorting CPR staat voor Construction Product Regulation, ruw vertaald is het een verordening voor bouwproducten. In Europa is de CPR bekend als de norm EN 50575 (CPR). In Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Het doel van de norm is om meer uniformiteit en duidelijkheid te creëren omtrent het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. En om de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.

Hoe reageren kabels bij brand?
Binnen de CPR gaat het om de vraag hoe kabels reageren bij brand. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de brandvoortplanting en warmteafgifte, rookontwikkeling, vallende deeltjes en de zuurgraad. Door dit beter in beeld te krijgen moet het makkelijker worden om de juiste kabel bij het juiste gebouwtype te kiezen. De brandklasse hangt namelijk samen met de risicosituatie van een gebouw.

Overgangsjaar CPR
Het overgangsjaar voor de nieuwe CPR is op 1 juli 2016 gestart. Fabrikanten moesten onder meer brandproeven doen, de indeling in de juiste brandklasse verzorgen, een CE-markering en een declaration of performance (DoP) opstellen. Distributeurs zagen erop toe dat alle kabels de juiste markeringen hebben, zodat installateurs en adviseurs de juiste kabels konden kiezen en plaatsen. Hiervoor was er to 1 juli 2017 de tijd, daarna werd het verplicht om volgens de nieuwe normen te werken en mogen alleen nog nieuwe kabels in bouwprojecten gebruikt worden.

Wat is er veranderd voor u?
De hele keten is verantwoordelijk. De toepassing van de NEN 8012 normering is een ketenverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat alle partijen in de keten een verantwoordelijkheid dragen:

  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste informatie, waarmee de installateur de juiste kabel klasse kan selecteren.
  • De installateur is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste kabel en dient dat ook aan te kunnen tonen.
  • De groothandel is verantwoordelijk dat uitsluitend CPR-gecertificeerde kabels worden aangeboden en dienen de keurmerken en certificaten te kunnen overleggen.
  • Fabrikant is verantwoordelijk dat alle producten getest en gecertificeerd zijn. Voor de keuring moet gebruik gemaakt worden van een geaccrediteerde keuringsinstantie

DOP verklaring
Fabrikanten leveren CPR-gekeurde artikelen met een CE-markering en een DoP-verklaring (Declaration of Performance). De CE-markering is aangebracht op het label en laat zien dat de prestaties van de kabel voldoen aan de Europse normen. Op het label is ook de brandklasse te vinden en het DoP nummer. Met behulp van het DoP nummer kan online de prestatie verklaring verkregen worden. Daarin is aangetoond dat de kabel gekeurd is volgens brand- en testmethode die de Europese norm CE 50575 voorschrijft. Alle informatie is te vinden op de verpakking en/of factuur; het is niet noodzakelijk dat de markering op de kabel zichtbaar is. De installateur is verantwoordelijk voor het meeleveren van de DoP-verklaring bij de installatie.

Wat houden de CPR-brandklassen in?
In de Europese regelgeving over CPR (EN 50575 en EN 13501-6) zijn verschillende Euroklassen (ca) gedefinieerd: A, B1, B2, C, D, E en F. Deze klassen variëren in brandbijdrage en toepassing bij brandrisico op basis van de volgende kenmerken:
– Rookontwikkeling (s=smoke)
– Brandende en vallende deeltjes (d=droplets)
– Corrosiviteit / zuurgraad (a=acidity)

Onderstaande kenmerken zijn in verschillende waarden mogelijk.

De keuze wordt nationaal bepaald waarbij voor Nederland de in het overzicht, “Brandclassificatie kabel CPR en NEN8012”, aangegeven waarden gelden. De klasse alleen is dus niet voldoende om de juiste kabel te selecteren.

Informatievideo CPR
Bekijk hieronder een informatiefilm van Draka over de CPR-regeling.

SUPPORT?
Hulp nodig bij het vinden van het juiste product?
Copyright © 2024 All Rights Reserved
Advies nodig?
Neem contact op
envelopemap-markersmartphonehistorychevron-down